Preview Mode Links will not work in preview mode

University of Excellence Podcast


Mar 30, 2021

Wat is wat? Hoe vallen triggers, contrasten en weerstand samen?